Pomoc

Dostęp do poczty przez www
 https://zonet.pl/poczta

 Konfiguracja klienta pocztowego Mozilla Thundebird.

Serwer poczty przychodzącej IMAP
Adres serwera:  zonet.pl
Port: 143
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelnienia: Normalne hasło
Nazwa użytkownika: wpisz swój adres e-mail
Serwer poczty wychodzącej SMTP
Adres serwera:  zonet.pl
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelnienia: Normalne hasło
Nazwa użytkownika: wpisz swój adres e-mail

zonet-mail-config
W przypadku korzystania z protokołu POP3 zamiast IMAP należy użyć poniższych ustawień:

Serwer poczty przychodzącej POP3
Adres serwera:   zonet.pl
Port: 110
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelnienia: Normalne hasło
Nazwa użytkownika: wpisz swój adres e-mail
Serwer poczty wychodzącej SMTP
Adres serwera:  zonet.pl
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelnienia: Normalne hasło
Nazwa użytkownika: wpisz swój adres e-mail

zonet-mail-config-pop3

Konfiguracja klienta FTP

Nazwa serwera:  zonet.pl
Szyfrowanie:  Wymagaj bezpośredniego FTP przez TLS
Port:  21


Konfiguracja połączenia z bazą danych

serwer mysql:  localhost
Port: 3306
panel zarządzania bazą: https://zonet.pl/sql

 

 

Top